Reklama

Cennik reklam w kwartalniku „Arteterapia”

Okładki II i III wyłącznie cała strona, kolor  - 800 zł (+23%VAT)
Okładka IV  wyłącznie cała strona kolor – 1000 zł (+23%VAT)
Strony środkowe kolor  - 500 zł (+23%VAT)

 

 


 

½  strony kolor – 300 zł (+23%VAT)

 

 

 


 

¼ strony kolor  - 200 zł (+23%VAT)

 

 

 

 

 

 

Pobierz specyfikację techniczną reklamy w kwartalniku Arteterapia   >>

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.
Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.