Cennik reklam

Cennik reklam w kwartalniku „Arteterapia”Okładki II i III wyłącznie cała strona, kolor  - 800 zł (+23%VAT)
Okładka IV  wyłącznie cała strona kolor – 1000 zł (+23%VAT)
Strony środkowe kolor  - 500 zł (+23%VAT)

 

½  strony kolor – 300 zł (+23%VAT)

 

¼ strony kolor  - 200 zł (+23%VAT)