Papieroplastyka - Wiklina papierowa

Opis: Szkolenie z zakresu papieroplastyki mające na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami wikliny papierowej, technikami jej wyplatania oraz podstawowymi narzędziami i materiałami.  
Warsztat daje wiedzę i umiejętności, które uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać w swojej dalszej pracy zgodnie z potencjałem osób z którymi pracują. Wykorzystanie wikliny papierowej jako techniki prowadzenia zajęć z dziećmi pozwala na rozwój zaburzonych funkcji manualnych, grafomotorycznych, sprzyja ćwiczeniom w koncentracji uwagi, relaksuje, odpręża, rozwija myślenie i kreatywność.
Metodę tą można wykorzystywać również w pracy z dorosłymi i osobami w starszym wieku jako sposób na odprężenie, wykorzystanie wolnego czasu, a także w ramach ćwiczeń manualnych i pamięciowych.  
Szkolenie niezależnie od wieku przynosi satysfakcję z produktu, który od razu po zrobieniu nadaje się do użytku.

Program:

  1. Omówienie techniki
  2. Prezentacja podstawowych narzędzi i materiałów
  3. Nauka skręcania rurek
  4. Omówienie technik kolorowania
  5. Zapoznanie z metodami wyplatania
  6. Samodzielne wykonanie prac
  7. Podsumowanie i zakończenie kursu
*Program dzieli się na dwie części:
  • mające zastosowanie w pracy z dziećmi
  • mające zastosowanie w pracy z dorosłymi i osobami starszymi


Prowadzący: p. Ewa Redzik - instruktor i pasjonatka rękodzieła artystycznego


Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 8 godzin

Miejsce: Warszawa

Termin: 15.03.2014170 zł

(koszt od osoby* )

Zdjęcia z odbytego kursu: KLIK

Przykładowe prace:
Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.