Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne st.2

Opis:  W szkoleniu drugiego stopnia mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły warsztat pierwszego stopnia i przepracowały minimum 6 miesięcy metodą Ruchu Rozwijającego. Szkolenie prowadzone jest zgodnie wg programu ISCO (Internationale Sherborne Co-operation).

Po ukończeniu II stopnia Uczestnik ukończył wymagane pełne szkolenie w zakresie metody Ruchu Rozwijającego obejmujące teorię i praktykę.

Program:

  • Analiza ruchu wg R. Labana.

  • Planowanie, tworzenie scenariuszy zajęć.

  • Tworzenie aktywności ruchowych dostosowanych do potrzeb ucznia.

  • Sesje ruchowe.

  • Zaawansowana obserwacja cech ruchu w praktyce.


Warunkiem koniecznym uczestnictwa w kursie jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu I stopnia prowadzonego przez certyfikowanego trenera metody Ruchu Rozwijającego.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu II st jest 100% obecność na zajęciach.

Prowadząca: mgr Małgorzata Mroziak – pedagog specjalny, trener Ruchu Rozwijającego (Sherborne Developmental Movement), certyfikowany instruktor metody – certyfikat ISCO.


Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 10 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: 7-8.03.2014
Godziny: pt. 16-19
                                     sb. 8-15
                                     


400 zł

(koszt od osoby*)

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.