Zanim powstanie spektakl - teatroterapia osób niepełnosprawnych

Opis: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, oraz osobami z problemami emocjonalnymi i osobowościowymi. 

Program
:

  1. miejsce twórczych poszukiwań, diagnoza psychopedagogiczna
  2. określenie możliwości i ograniczeń uczestników na podstawie określonych zadań aktorskich
  3. mechanizmy i zjawiska w procesie tworzenia dzieła teatralnego
  4. budowa scen: treść i forma, zadania reżysera-terapeuty, koncepcja fabularna
  5. teatr jako medium działań terapeutycznych - modele oddziaływań
  6. spektakl; synchronizacja wszystkich etapów sytuacji scenicznych, środki wyrazu rzeczywistości scenicznej


Prowadzący: Anita Stefańska - dr n. humanistycznych, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Poznań, superwizor Arteterapeutów Polskich "Kajros" w dziedzinie dramatoterapii, dyplomowany instruktor teatralny

Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 20 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: Nabór otwarty!400 zł

(koszt od osoby*)

CENA PROMOCYJNA  

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.