ABC Biblioterapii

oraz kreatywnej aktywności słownej i plastycznej


metody wspomagające w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym


Opis: W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z biblioterapią jako formą arteterapii,  z różnymi technikami rozwijania kreatywności słownej i plastycznej (tworzenie i wykorzystanie własnych tekstów opowiadań, bajek i baśni). Przedstawione zostaną również  możliwości i sposoby wykorzystania gotowych tekstów w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zaplanować i opracować formy aktywności dla siebie, innych nauczycieli i rodziców oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z biblioterapii z uwzględnieniem realizacji wybranych zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.


Program:

  1. Biblioterapia jako forma arteterapii, jej formy, cele i sposoby realizacji
  2. Wykorzystanie literatury pięknej i gotowych tekstów biblioterapeutycznych w pracy wychowawczo-dydaktycznej
  3. Rozwijanie twórczej aktywności słownej – przygotowanie do tworzenia
  4. Tworzenie własnych tekstów i adaptacja gotowych wg własnych potrzeb
  5. Tworzenie scenariuszy wykorzystania tekstów w realizacji wybranych zagadnień wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Prowadzący: Katarzyna Szeliga – magister nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, edukator arteterapeuta, członek Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich , wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla dzieci, rodziców i opiekunów „Razem z Guziołkiem piszemy bajki” w latach 2006-2009. Autorka poradnika „Historia Guziołka”

Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 10 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: 01.03.2014250 zł

(koszt od osoby*)

CENA PROMOCYJNA  

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.