Poezja i Bajkoterapia w pracy z dorosłymi

Szkolenie podstawowe z elementami warsztatu praktycznego.


Celem szkolenia jest wzrost kompetencji trenerskich (nauczycielskich, coachingowych, terapeutycznych i.in.) poprzez nabycie i utrwalenie umiejętności pracy z krótkim tekstem (proza, poezja, gatunki dziennikarskie).


Szkolenie kierowane jest do nauczycieli, trenerów, terapeutów, coachów, pracujących z osobami dorosłymi, poszukujących nowych niekonwencjonalnych sposobów pozyskania uwagi uczestników i zwiększenia atrakcyjności oraz efektywności swojego warsztatu.


W wyniku 2-dniowego szkolenia uczestnicy pozyskają podstawową wiedzę (umożliwiającą włączenie w swój warsztat pracy z tekstem pisanym) oraz następujące umiejętności:

 • rozwinięcie umiejętności trafnego doboru zadań opartych na biblio-, bajko- i poezjoterapii
 • usystematyzowanie lub nabycie wiedzy z zakresu tworzenia rozbudowanych scenariuszy zajęć oraz krótkich ćwiczeń z użyciem tekstów pisanych
 • kształtowanie umiejętności skupiania uwagi oraz wzbudzania w uczestnikach zapału do wykonywania prac pisemnych
 • doskonalenie skutecznych metod pracy z tekstem
 • dostrzeganie i odkrywanie szerokiego spektrum możliwości edukacyjnych i poznawczych jakie oferuje biblioterapia oraz bajko- i poezjoterapia
 • docelowo rozwinięcie swojego warsztatu i własnego potencjału twórczego poprzez podniesienie kompetencji


PROGRAM:

 1. W jakim celu i jak włączać biblio-, bajko- i poezjoterapię w pracę z dorosłymi.
 2. Praca z tekstem gotowym a praca z tworzeniem tekstu.
 3. Pisanie i czytanie jako "energiser" lub "ice breaker".
 4. Planowanie scenariuszy i dobór ćwiczeń.
 5. Wybór gatunków literackich i dziennikarskich.
 6. Budowanie atmosfery atrakcyjności zajęć z tekstem literackim (praca z głosem, wybór tekstu, narzędzia).
 7. Terminologia i ofertowanie dla różnych grup docelowych (terapie, coaching, szkolenia, treningi rozwoju osobistego, inne).
 8. Propozycje ćwiczeń - warsztat.

Prowadzący: Agnieszka Nadstawna - Arteterapeuta - Biblioterapeuta. Coach Inteligencji Emocjonalnej, trener zarządzania i rozwoju osobistego, wykładowca i prelegent, felietonistka, dziennikarka radiowa, pisarka i poetka, pasjonatka kultury i sztuki: inicjatorka, producentka i juror wielu konkursów artystycznych, szczególnie literackich,doświadczony event planner - pracuje aktywnie w obsłudze biznesu oraz dla sektora kultury od 1992 roku.


Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 16 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: Nabór otwarty!


400 zł

(koszt od osoby*)

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.