"RUCH - TANIEC - KREACJA" - warsztat choreoterapeutyczny

Opis: warsztaty dwudniowe (obejmujące najważniejsze techniki choreoterapeutyczne,  uzupełnione o wybrane techniki arteterapeutyczne).


Dla kogo:

w szczególności dla pedagogów (również resocjalizacyjnych i specjalnych), psychologów,  socjologów, terapeutów, wychowawców, przedszkolanek, opiekunów i pracowników socjalnych, gerontopedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy, lekarzy, pielęgniarek i położnych, rehabilitantów, a także studentów i absolwentów pokrewnych kierunków - dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym.


PROGRAM:

Dzień I:

  • CHOREOTERAPIA, a w szczególności: elementy baletu i tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, improwizacje, Continuum Moovement.
  • FILMOTERAPIA O CHOREOTERAPII "Marylinn Chotchkiss Szkoła tańca i wdzięku"

Dzień II:

  • Ruch Autentyczny, teatr tańca i performance w grupach, Trilogy, elementy Jogi, wizualizacja i medytacja w pracy z ciałem.

Należy zaopatrzyć się w dużo siły:), baletki lub tańczymy na boso, swobodny strój  do tańca (coś luźnego!)


Prowadzący: Anna Glińska - Lachowicz -pedagog (specjalność: resocjalizacja), tancerz, Certyfikowany Arteterapeuta KAJROS w zakresie: Arteterapeuta Szkolny i Edukator Arteterapii (Kajros), Choreoterapeuta - terapeuta tańcem(w trakcie procesu certyfikacyjnego), instruktor tańca, Instruktor w zakresie "Improwizacja ruchu, symbolika ciała", Instytut Tańca w Essen - Niemcy (dr Detlef Kappert), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Opolskim), członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy PTT w Poznaniu, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę (UMCS Lublin).


Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 16 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: 22-23.02.2014


400 zł

(koszt od osoby*)

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.