"ArtePlastIcon" - warsztat technik plastycznych wykorzystywanych w arteterapii

Opis: Warsztaty z technik plastycznych z elementami arteterapeutycznymi.


Dla kogo:

w szczególności dla pedagogów (również resocjalizacyjnych i specjalnych), psychologów,  socjologów, terapeutów, wychowawców, przedszkolanek, opiekunów i pracowników socjalnych, gerontopedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy, lekarzy, pielęgniarek i położnych, rehabilitantów, a także studentów i absolwentów pokrewnych kierunków - dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym.


PROGRAM:

Dzień I:
1. Przywitanie uczestników, zabawy poprawiające integrację w grupie na bazie technik plastycznych, Animacje plastyczne w małych grupach.

2. Praca techniką "Collage" (łączenie różńych materiałów, technik) - tworzenie projektów indywidualnych na temat "Sens życia wg...","Porażka - sukces", "Ja - nieja".

3. Mandala - praca w kilku wariantach - do wyboru (indywidualna, grupowa, mały format, duży format, praca projekcyjna, interakce, wykorzystanie szablonów, znaczenie symboli, znaczenie kolorów itp.). Nawet jeśli już pracowałeś ta techniką - tym razem przeżyjesz cos innego! Na koniec analiza prac i ich prezentacja.

4. Do wboru: TALIZMAN (tworzenie w grupach małych form plastycznych) albo EKSPERYMENT PLASTYCZNY (sztuka, natura, świat jako bodziec wywołujący w nas reakcję... Tworzenie prac plastycznych - odpowiedzi na doznania, bodźce płynące z zaplanowanego tła plastycznego).

Dzień II:
1. WYSPA - prace plastyczne, wykorzystujące element zaskoczenia, twórczości i przekraczania własnych ograniczeń.

Znaczenie "wyspy" w życiu kazdego z nas, czy masz własną wyspę? Połączenie działań plastycznych, muzycznych, choreoterapeutycznych dla uzyskania wzmocnienia efektu.

2. Ja idealne - ja realne - ja emocjonalne. Praca plastyczna w parach i indywidualnie. Pozytywny feedback!

3. Bodypainting - malowanie siebie, malowanie świata.

4. Na pożegnanie pójdziemy "Drabiną do nieba...". Najpierw ją stworzymy, a później po niej wejdziemy do nieba, aby zobaczyć co tam jest... działania plastyczne, konstrukcyjne a na koniec choreoterapeutyczne i muzykoterapeutyczne:)
Omówienie warsztatów, czas podsumowań, refleksji, pytań i odpowiedzi...


Prowadzący: Anna Glińska - Lachowicz -Pedagog (specjalność: resocjalizacja), tancerz, Certyfikowany Arteterapeuta KAJROS w zakresie: Arteterapeuta Szkolny i Edukator Arteterapii (Kajros), Choreoterapeuta - terapeuta tańcem(w trakcie procesu certyfikacyjnego), instruktor tańca, Instruktor w zakresie "Improwizacja ruchu, symbolika ciała", Instytut Tańca w Essen - Niemcy (dr Detlef Kappert), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Opolskim), członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy PTT w Poznaniu, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę (UMCS Lublin).


Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 16 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: 22-23.03.2014 r.


380 zł

(koszt od osoby*)

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.