"MUZYKA DUSZY" - warsztat muzykoterapeutyczny

Opis: warsztat prezentujący możliwości zastosowania muzykoterapii w pracy z grupą


Dla kogo:

w szczególności dla pedagogów (również resocjalizacyjnych i specjalnych), psychologów,  socjologów, terapeutów, wychowawców, przedszkolanek, opiekunów i pracowników socjalnych, gerontopedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy, lekarzy, pielęgniarek i położnych, rehabilitantów, a także studentów i absolwentów pokrewnych kierunków - dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym,


PROGRAM:

Dzień I: "Muzyka jest w nas i wokół nas"


BLOK I - wprowadzenie teoretyczne - energia dźwięku, rodzaje muzykoterapii, budowa sesji, funkcje muzykoterapii, możliwości jej zastosowania.
BLOK II - piosenki ze schematami ciała, zabawy łączące śpiew, ruch i pracę w grupie
BLOK III - relaksacja - relaksacja z wizualizacją, relaksacja z masażem
BLOK IV - aktywizacja - improwizacje ruchowe, dźwiękowe (instrumentarium Orffa), dramowe(rekwizyty)


Dzień II "Pod wpływem muzyki..."


BLOK I - muzyka jako impuls dla ruchu i wyobraźni
BLOK II - muzyka jako impuls do twórczości plastycznej
BLOK III - możliwości wykorzystywania i stosowania muzykoterapii - m.in.filmy o metodzie Nordofa i Robbinsa, muzykoterapia dla osób starszych, dla dzieci, dla skazanych, osób chorych na Altzcheimera i wiele innych.

Prowadzący: Anna Glińska - Lachowicz -Pedagog (specjalność: resocjalizacja), tancerz, Certyfikowany Arteterapeuta KAJROS w zakresie: Arteterapeuta Szkolny i Edukator Arteterapii (Kajros), Choreoterapeuta - terapeuta tańcem(w trakcie procesu certyfikacyjnego), instruktor tańca, Instruktor w zakresie "Improwizacja ruchu, symbolika ciała", Instytut Tańca w Essen - Niemcy (dr Detlef Kappert), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Opolskim), członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy PTT w Poznaniu, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę (UMCS Lublin).


Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 16 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: 5-6.04.2014

380 zł

(koszt od osoby*)

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.