Gimnastyka Mózgu® Paula Dennisona - Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej (st. I i II)

Opis: Program ćwiczeń Gimnastyki Mózgu ® stosowanych w formie tzw. równoważenia jest autorską metodą opracowaną przez Paula Dennisona w latach 80-tych w USA, jako metoda wsparcia dla uczniów z problemami szkolnymi. Ćwiczenia i procedury są naturalne i bardzo proste, nie wymagają  sprawności fizycznej; poradzą sobie z nimi nawet osoby mało sprawne ruchowo. Ich systematyczne wykonywanie pozwala zauważyć pozytywne zmiany w zakresie: zapamiętywania, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji ruchowej,  wypowiadania się (zasób słów, jasność wypowiedzi), przyspieszają powrót do sprawności ruchowej i intelektualnej po urazach i wylewach, Następuje poprawa ogólnego samopoczucia, obniżenia poziomu stresu i jego wpływu na sprawność fizyczną i intelektualną).


Intensywne szkolenie w wymiarze 32 godzin dydaktycznych w jednej sesji warsztatowej odpowiada treściom programowych dawniejszych szkoleń I oraz II stopnia.


W czasie kursu zdobywamy  praktyczne umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia równoważenia - czyli pięciostopniowego procesu przekształcenia dotychczasowych, nieefektywnych wzorców uczenia się i działania na nowe, zintegrowane współdziałanie ciała i mózgu , pozwalające osiągać wybrane cele łatwiej i bardziej spontanicznie;
  • diagnostyki i korekcji - na podstawie ćwiczeń Gimnastyki Mózgu ® uzyskujemy informację  o strukturze ciała, stopniu integracji odruchów, aktywności poszczególnych wymiarów ciała i mózgu. Odpowiednio wybrane ćwiczenia pozwalają zharmonizować schematy ruchowe z reakcjami mózgu i uruchomić samosterujący naturalny mechanizm integracji myślenia i działania.
  • praktycznego zastosowania ćwiczeń - w zabawie, w pracy z grupą, dla indywidualnego wsparcia dzieci z trudnościami typu: dysleksja, opóźnienia rozwojowe, zachowania agresywne, lęki, nadpobudliwość i inne


Szkolenie ma charakter interaktywny, wskazany swobodny strój i butelka nie gazowanej wody mineralnej

Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują Zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.


Prowadzący: Grażyna Redlisiak – pedagog specjalny, terapeuta, kinezjolog, Instruktor Gimnastyki Mózgu® i Art-kinezjologii™


Czas trwania: 32 godziny
Miejsce: Warszawa
Termin: 25-27.04.2014


400 zł

(koszt za obie części razem*)

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.