Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne st.1

Opis: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system zajęć ruchowych bazujących na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej stosowanych w celu terapii i rozwoju dziecka (osoby dorosłej). Szczególny nacisk kładzie się na wyrównanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na budowanie i umacnianie zaufania do siebie i innych, oraz kreatywne wyrażanie siebie.

Program
:

  1. zapoznanie uczestników z Metodą Ruchu Rozwijającego i przygotowanie do pracy terapeutycznej
  2. struktura zajęć w MRR
  3. sesja Ruchu Rozwijającego
  4. możliwości wykorzystania własnych scenariuszy metody Ruchu Rozwijającego w oddziaływaniach terapeutycznych Szkolenie prowadzone jest zgodnie wg programu ISCO (Internationale Sherborne Co-operation)

Prowadzący: mgr Bożena Kisiel – psycholog, trener Ruchu Rozwijającego (Sherborne Developmental Movement), certyfikowany instruktor metody – certyfikat ISCO.


Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.


Czas trwania: 20 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: 13-15.06.2014Zdjęcia z odbytego wcześniej kursu: KLIK


400 zł

(koszt od osoby*)

Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.