Artkinezjologia - Elementy kinezjologii edukacyjnej w arteterapii

Opis: Inspiracją do powstania tych warsztatów są wieloletnie doświadczenia w autorskim zastosowaniu aktywności ruchowej i swobodnej ekspresji plastycznej w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi kryzysów emocjonalnych, mającymi problemy adaptacyjne oraz wykazujących cechy niedostosowania społecznego.


Program:

 •  Zastosowanie diagnostyczne i terapeutyczne rysunku grupowego

 •  Testowanie mięśni jako naturalny bio feedback

 •  Podstawy interpretacji rysunku leniwej ósemki jako wskaźnika profilu lateralnego

 •  Swobodna ekspresja plastyczna w radzeniu sobie z trudnymi emocjami (przemalowanie problemu)

 •  Oswajanie trudnej przeszłości – docieranie do źródeł problemów bez konieczności ich werbalizowania i analizowania

 •  Rysunek postaci jako wskaźnik świadomości ciała i świadomości siebie

 •  Kreatywne zastosowanie symboli: X, II, ∞ - wskazania  terapeutyczne

 •  Terapeutyczne wykorzystanie koloru do ustalenia sfery wymagającej zrównoważenia (kolorowe koło celów)

  Warsztaty mają charakter interaktywny, wskazany swobodny strój i butelka nie gazowanej wody mineralnej

  Prowadzący: Grażyna Redlisiak – pedagog specjalny, terapeuta, kinezjolog, Instruktor Gimnastyki Mózgu® i Art-kinezjologii™


czas trwania:
20 godzin
Miejsce: Warszawa
Termin: 10-11.05.2014 r380 zł


Would you like to try out ipage hosting, they provide reliable green hosting service.

formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2018 Arteer. Wszelkie prawa zastrzeżone.